נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רס (עדכון)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן רס (עדכון)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' רס.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רס (עדכון)

הלכות מילה

 

סימן רס

 

סעיף א  מצות עשה לאב למול  (א) את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה.

 

נשמת אברהם

 

                (א) את בנו. ראה בנשמת אברהם [1] מה שכתבתי בנוגע לתינוק שנולד אחרי הזרעה מלאכותית שמילתו אינה דוחה שבת. ואמר לי הג"ר עזריאל אויערבאך שליט"א שכן פסק הלכה למעשה חמיו הגרי"ש אלישיב שליט"א. ומסתברא שהוא הדין לגבי תינוק מבחנה. ועיין להלן חלק אהע"ז סי' א ס"ק ב. וראה מה שכתב הגר"ע יוסף שליט"א בהערותיו (עמ' רכו).

 

 

[1] כרך ב יו"ד סי' רס ס"ק ב.

 

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.