נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שכח

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שכח" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שכח.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שכח

סימן שכח  דין ברכת חלה ומי ראוי להפרישה

 

סעיף ב  (א) הסומא והשכור, מפרישין חלה לכתחלה.  

 

נשמת אברהם

 

                    (א) הסומא. כותב הש"ך [1]: אע"ג שאין תורמין תרומה לכתחלה, סימן שלא סע' לב, היינו משום דחיישינן שמא יתרמו מן הרעה על היפה, אבל בחלה אין בעיסה רעה ויפה שיכוונו להפריש מן הרעה על היפה. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: וכ"ש בזה"ז שמותר להפריש מן הרע על היפה כיון דלאיבוד אזלא כמו בתרומה, עכ"ל.

 

 

[1] ס"ק ד.

 

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.