נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אבן העזר סימן עא

, "נשמת אברהם / אבן העזר סימן עא" נשמת אברהם – אבן העזר, עמ' עא.

נשמת אברהם / אבן העזר סימן עא

 • אבן העזר סימן ע"א (עידכון)

 • סימן עא  שחייב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים

   

  סעיף ג  מי שנשתטה, מפרנסים מנכסיו בניו ובנותיו, אפילו הן יתרין על שש, עד שיגדלו.

   

   


 • אבן העזר סימן ע"א (עידכון)