נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Stem Cell Research

, "Stem Cell Research" JME BOOK II, 2005, עמ' 159-161.