נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Termination of Pregnancy: Legal, Moral and Jewish Aspects

הלפרין, מרדכי. "Termination of Pregnancy: Legal, Moral and Jewish Aspects" JME 6,2, 2008, עמ' 41-51.