נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

The Tradition of Metzitza: Restoring a Forgotten Medical Indication

הלפרין, מרדכי. "The Tradition of Metzitza: Restoring a Forgotten Medical Indication" JME BOOK III, 2011, עמ' 179-201.