נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

יחס ההלכה לשינוי מין

שתפו:

14 ביולי 2017

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

שלום,
אודה בעד דיוור חומרים הלכתיים ורפואיים ופסקי הלכה, בדבר מגדר ושינוי מין. מענה קונקרטי, ללא פניות וחוות דעת פרסונאליות.
רוב תודה וברכה

תשובה:

א.      לגבי התוצאות של שינוי מין בדרך ההורמונאלית ובדרך הכירוגית, ראה בספר "דור תהפוכות" (מאת הרב עידן בן אפרים, 308 עמ', ירושלים תשס"ד). נושאי הספר: גדר האיסור בניתוחים לשינוי המין, מעמדם ההלכתי ודינהם וחיוביהם במצוות של המנותחים לכל פרטיהם. כמו כן מתבארים כאן בקצרה דיני ניתוח אנדרוגינוס, שיבוט בני אדם ונושאים קרובים נוספים. קשר למחר: טל- 025324067 או דרך משפ' בן-אפרים רח' הרב עוזיאל 18 ב"ב, טל' 03-6772299.

ב.      לגבי המגדר המשפטי של מי ששינה את מינו מזכר לנקבה, יש מחלוקת עקרונית בשאלה האם ייתכן שינוי מין לאחר לידתו של אדם. בין הסוברים שלא ייתכן שינוי מין לאחר לידה נמצא הרב פרופ' דוד בליך[1] מהישיבה אוניברסיטה בניו יורק. ראה גם בשו"ת לב אריה חלק ב סימן מט.

מהסוברים שברמה העקרונית יתכן שינוי מין הלכתי לאחר לידה נמצא הרב אליעזר וולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר חלק עשירי סימן כה פרק כו אות ו. אמנם גם לסוברים שעקרונית קיימת אפשרות לשינוי מין, מדובר בשינוי כזה כאשר לעובר את השינוי קיימים בגופו איברי רביה אוטנטים של המין החדש. אך אם מדובר למשל, ב"תחליפים מפלסטיק", ברור שאין הם נחשבים כאברי רביה אמיתיים של המין החדש, ולכן לא תהיה הכרה הלכתית במעמד. מבחינה זו, שימוש בקטע של מעי גס כתחליף לנרתיק דומה לתחליף מפסלטיק.

ג.       אילו היה באמת ניתן לבצע היפוך מין כמו שמתקיים באופן טבעי בכמה בעלי חיים, אז היתה יכולה להיות לכך השפעה על המסקנות ההלכתיות.


[1] Contemporary halakhic problems 1; 1977 p.103

להדפסה

שאלות נוספות