ניתוח קיסרי בכפייה

שתפו:

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

כרופא מיילד בהדסה ה"צ ניתקלתי לאחרונה במקרה בו אשה סרבה לביצוע ניתוח קיסרי דחוף באינדיקציה של סבל עוברי בטענה שהיא אשה בריאה ואין הצדקה "לסכנה" בפעילות כירורגית לשם הצלת עובר שהינו בבחינת מהות שעדיין איננה אדם. מעיון שערכתי במקומות שונים נתקלתי רבות בעמדת ההלכה לגבי כפיית אדם לעבור טיפול רפואי להצלתו למרות התנגדותו, אך טרם מצאתי מענה לעמדת ההלכה (וכן החוק בכלל) לגבי כפיית אדם לעבור טיפול רפואי (ניתוח, טיפול תרופתי או טיפול אחר) לשם הצלת עובר. אודה לכבודכם על דעתכם והפנייתי למקורות בנושא. מועדים לשמחה

תשובה:

א. ראה נשמת אברהם, כרך ה', חלק אורח חיים, סי' ש"ל פק' א'

" (א) כחולה שיש בו סכנה. וכמובן שאם קיים חשש לחייו של העובר, ולשם הצלתו יש לנתח את האם (ניתות קיסרי), מותר לבצע את הניתוח גם בשבת 1. וכותב מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א 2: ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל, דאף שאין האם חייבת להכניס עצמה לספק סכנה בשביל הצלת העובר, שהרי אין אדם חייב להכניס עצמו בספק סכנה להציל אחרים מסכנה וכל שכן עובר, אולם בהסכמתה שפיר מותר לעשות ניתוח גם בשבת וכמו"ש בנדה מד ע"ב תוד"ה איהו, עכ"ל.

שאל הגר"י זילברשטיין שליט"א את חמיו הגרי"ש אלישיב שליט"א במקרה שהניתוח הוא רק עדיף מעל גבי לידה רגילה כדי לגרום פחות נזק לעובר בעל מום לב קשה והאמא מסרבת לניתוח, האם מותר או חייב לכפות אותה לעבור את הניתוח לטובת היילוד. וכותב בשם חמיו: לא תמיד יכולה אשה לסרב להינתח כדי להציל עוברה. ואעפ"י שאין אדם חייב להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל אחרים מסכנה, להציל עוברה לפעמים חייבת. משום שאשה שנישאת נשתעבדה לבעלה ללדת ילדים ואינה יכולה לסרב מלעבור את הסיכון שבהריון ולידה [למרות שאשה פטורה ממצות פריה ורביה בגלל הסיכון שבהריון ולידה, כמבואר במשך חכמה (פ' נח ט:ז)]. הגע עצמך, אשה שאינה יכולה ללדת באופן טבעי כדרך כל הארץ כי אם באמצעות ניתוחים קיסריים, האם תוכל לסרב להם בגלל הסיכונים שבניתוחים? ודאי שהדעת נותנת שכשם שהאשה חייבת להסתכן בעצם הלידה, כך חייבת להוסיף קצת בסכנה ולעבור ניתוח קיסרי כדי למלאות את שעבודה ללדת ובפרט שכיום רבות הן הנשים שעוברות ניתוחים קיסריים וכך הוא בימינו דרך לידה, ואין בניתוח הקיסרי מעשה חריג. ולכן כל עוד שלא מלאה את שעבודה לבעלה, חייבת היא קצת להסתכן ולהסכים לניתוח הקיסרי. וכל זה כשיוולד ילד בריא, אבל כשספק אם העובר יחיה, יכולה האשה לטעון אינני חייבת להסתכן, כשקיים ספק שאתייגע לריק ושאלד לבהלה. דהרי שיטת המהרי"ט בסימן צט שאין אשה חייבת להמשיך הריון קשה הכרוך בצער חריג, וניתוח קיסרי לא פחות מצער חריג. אמנם רבים חולקים על הדברים שבמהרי"ט והאגרות משה (חו"מ ח"ב סי' סט סע' ג וסי' ע) החליט שתלמיד טועה כתבם (אך מו"ח שליט"א טוען כנגדו שהכנסת הגדולה בספרו הביא דברים אלו משמיה דהמהרי"ט). עכ"פ כשספק גדול אם העובר ישאר בחיים מסתבר דכו"ע יודי למהרי"ט דאין האשה חייבת להנתח כדי להקל על המאמץ של העובר. לכן, מסכם הגר"י זילברשטיין שליט"א, מסתבר שעל הרופא לנסות לשכנע את ההורים שיסכימו לכך שהאם תעבור ניתוח קיסרי למרות הסיכון המועט שבדבר, אך לא ניתן לכוף את האם שתסכים לניתוח כדי לשפר את מצב היילוד, עכ"ל.

ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שלדעתו אין על האשה כל חיוב להכניס את עצמה לסכנה של ניתוח קיסרי כשהיא מפחדת מהניתוח, כדי להציל את עוברה, ומה שהיא מחוייבת משעבודה לבעלה הוא להכניס את עצמה לסכנה של הריון ולידה רגילה כי כך קבלה על עצמה ועל דעת זו התחתנה.

1. שמירת שבת כהלכתה פל"ו סע' ג.

2. שם הערה ד."

https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.330.2.asp

ב. לסיכום יש מחלוקת רצינית בין פוסקי דורנו בשאלה האם אשה רשאית תמיד לסרב לעבור ניתוח קיסרי להצלת עוברה או שרק במקרים מיוחדים לא מוטלת עליה חובה כזו.

להדפסה

שאלות נוספות

כתמים בהריון

שלום רב, ברצוני לדעת האם צריך לטבול במקווה לאחר שהתברר שהאישה בהריון ובחודש ראשון להריונה ראתה כתמים , האם צריך לספור 7 נקיים גם במקרה

קרא עוד »

התנדבות במד"א בשבת

שלום וברכה! אני בן 16 ומתנדב נוער במדא שאלתי הראשונה האם אני יכול ללכת להתנדב בשבת שאלה השניה אני במשמרת נפרדת של בנים בלבד האם

קרא עוד »

תספורת

שלום אימי היא אישה בגיל 65 חולת לב, סכרת ולחץ דם כרונית מצבה אינו מאוזן . מאוד חם לה הקיץ והיא רוצה להסתפר האם יש

קרא עוד »

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.