נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא עט-פ

וונדר, מאיר. "המדור הביבליוגרפי – מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי עת תורניים בשנת תשס"ב" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 22.
רוזן, יצחק. "עוד על קיום מצוות שמיעה בעזרת מכשירים ועל בחירת מין העובר" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 21.
רוזנפלד, יקותיאל. "חילול שבת לצורך תפילה או רפואה סגולית" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 20.
קטן, חנה. "הערה מעשית על עדיפויות בשיטת בדיקת זרע" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 19.
בן-אפריים, עידן. "ראיית כתמים ע"י דלטוניסטים (עיוורי צבעים חלקיים)" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 18.
יעקובוביץ, חיים. "עוד על השמטות מדעיות של הרמב"ם" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 17.
לוינגר, אוריאל. "פגיעה בעובר למניעת סבל מהאם ועל הריצה המהירה ל-IVF" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 16.
סולובייצ'יק, אליהו. "עוד על הרגעת היולדת" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 15.
הלפרין, מרדכי. "הזרעה לאחר המוות – תיקון טעות" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 14.
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 13.