נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי עוזיאל, בן-ציון מאיר-חי

עוזיאל, בן-ציון. "סכומי התשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל" (חלק שלישי משלשה חלקים)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 21-28.
עוזיאל, בן-ציון. "סיכומי תשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל"" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 27-34.
עוזיאל, בן-ציון. "סיכומי התשובות בעניני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות ״משפטי עוזיאל״" חוברת אסיא יד, תשל"ו, עמ' 29-36.
עוזיאל, בן-ציון. "על ניתוחי מתים" ספר אסיא ג, עמ' 474-478.
עוזיאל, בן-ציון. "אכילת בשר חזיר לחולה שחפת" ספר אסיא ב, עמ' 255-256.