נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לוי, אורי

קטן, חנה, ואחרים. "חשש הפלה בעקבות התקן תוך-רחמי, ושימוש בגלולות אצל נשים מבוגרות" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 173-185.
לוי, אורי. "דימום מחמת התקן תוך-רחמי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 170.
לוי, אורי. "אמינות של מנסחי מסקנות מחקרים" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 71-80.
לוי, אורי. "טענת דמים ופתח-פתוח בבוגרת – הלכה ומציאות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 379-387.
לוי, אורי. "טענת דמים ופ"פ בבוגרת – הלכה ומציאות" חוברת אסיא נז-נח, עמ' 83-91.
לוי, אורי. "דימום מחמת החדרת IUD" ספר אסיא י, עמ' 231.