נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פרל, בצלאל

פרל, בצלאל. "עִלפון – משמעותו במקורות" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 50-52.
פרל, בצלאל. "בקשת המשפחה "לעשות הכל" – מבט מחודש" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 5-7.
פרל, בצלאל. "מצוות אכילת מצה לחולי צליאק – תשובת הגרי"ש אלישיב זצ"ל" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 12.
פרל, בצלאל. "הקדמת תור במערכת רפואית – כללי הלכה" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 103-108.
פרל, בצלאל. "הסכנה שבפרשנות מוטעית ל-DNR" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 12.
פרל, בצלאל. "הסכנה בפרשנות מוטעית של DNR" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 18-22.