נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בוש, אשר

אליהו, מרדכי, ואחרים. "שו"ת בענין החלטת מועצת הרבנות על השתלת לב מיום א' מרחשון תשמ"ז" קביעת רגע המוות, עמ' .
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "השלמות לספר קביעת רגע המוות" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 70-99.
הלפרין, מרדכי, ואשר בוש. "שו"ת בענין החלטת מועצת הרבנות על השתלת לב מיום א' מרחשון תשמ"ז" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 228-242.