נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גולדברג, זלמן נחמיה

גולדברג, זלמן. "Terminally III – Responsa" JME BOOK II, 2005, עמ' 343-346.
נויברט, יהושע, ואחרים. "פתיחתה בשבת של דלת מגנטית ע"י שינוי זרם ומתח – שו"ת" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 6-7.
נויברט, יהושע, ואחרים. "פתיחת בשבת של דלת מגנטית ע"י שינוי זרם ומתח – שו"ת" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 153-154.
גולדברג, זלמן. "על תרומת ביצית, פונדקאות, הקפאת זרעו של רווק ונטילת זרע מן המת (שו"ת)" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 109-113.
גולדברג, זלמן. "הנוטה למות – תשובות הלכתיות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 197-205.
גולדברג, זלמן, ולוי הלפרין. "דיון בהפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש כדי להציל חולה אחר" שו"ת עמק הלכה אסיא, ב (תשמ"ט), עמ' 183-206.
גולדברג, זלמן. "הפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש" שו"ת עמק הלכה אסיא, א (תשמ"ו), עמ' 64-83.
גולדברג, זלמן. "Terminally Ill" JME 1,2, עמ' 36-55.
גולדברג, זלמן. "The Terminally Ill Patient – Synopsis of Responsa" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 63-64.
גולדברג, זלמן. "The Terminally Ill Patient – Halachic Questions" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 62.