נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בוימל, יוסף מרדכי

בוימל, יוסף, ואחרים. "בעניין עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש – פסקי הלכה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 79-85.
בוימל, יוסף. "בדין רופא שטעה והזיק" שו"ת עמק הלכה אסיא, ב (תשמ"ט), עמ' 135-140.
בוימל, יוסף. "עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש" שו"ת עמק הלכה אסיא, א (תשמ"ו), עמ' 295-301.