נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הכהן, ראם

הכהן, ראם. "הצלת עוברים (ביציות מופרות) בשבת" חוברת אסיא קה-קו, תשע"ז, עמ' 43-56.
פטרפרוינד, מרדכי, וראם הכהן. "מכתבים למערכת: תפילה על מי שמצוי במוות מוחי ; תגובה" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 205-211.
הכהן, ראם. "תפילה על אדם הנמצא במוות מוחי – תשובה לתגובה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 256.
הכהן, ראם. "תפילה לגבי מי שמצוי במוות מוחי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 249-250.