נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Rosen, David

הלפרין, מרדכי, ואחרים. "A New Insight to Mysterious Talmudic Rulings: Metzitza and Bathing in Warm Water in the Performance of Jewish Ritual Circumcision" JME BOOK III, 2011, עמ' 107-137.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "A New Insight to Mysterious Talmudic Rulings: Metzitza and Bathing in Warm Water in the Performance of Jewish Ritual Circumcision – A modern Explanation for Their Institution and its Clinical, Halachic, and Legal Significance" JME 5,2, 2006, עמ' 26-44.