נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בחירת מין הילוד

קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 408-410.