נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מכתבים למערכת – איסור עישון; זקנה ביהדות

יאקאב, משה, ועלי טל-אור( (טרטנר). "מכתבים למערכת – איסור עישון; זקנה ביהדות" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 85.