נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מכתבים למערכת: נסיעת רופא בשבת; הסכמה לניתוח בשבת; אמירה לחולה

קטן, יואל, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא בשבת; הסכמה לניתוח בשבת; אמירה לחולה" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 171-181.