נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Siamese Twins: Rav Feinstein’s Ruling and the Subsequent Controversy

הלפרין, מרדכי. "Siamese Twins: Rav Feinstein’s Ruling and the Subsequent Controversy" JME BOOK II, 2005, עמ' 422-426.