נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

גידול בעל חי טמא בבית

שתפו:

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

אני דתית. בעלי חילוני. משתדלים לבוא אחד לקראת השני. לאחרונה בעלי ובתי אמצו חתול ושומרים עליה בחצר. לבקשתי בכל פעם שהם יוצאים אליו לחצר ומלטפים אותו, הם התחייבו שישטפו ידיים בהיכנסם הביתה. בכל זאת, אינני שלימה עם זה מבחינה הלכתית. האם נכון הדבר שאחזקת בעלי חיים אינה ע"פ הלכה? מה מייעצים לי?

תשובה:

1. על פי ההלכה אין איסור להחזיק בעל חיים, אפילו אם הוא בעל חיים לא כשר.

כמו שמובא בחיד"א, בברכי יוסף, יו"ד סי' קיז.

2. רק חסידי חב"ד בהוראת רבם נהגו שלא להכניס לביתם חיית מחמד טמאה, אך שאר עם ישראל מעולם לא הקפידו על כך.

מאחר וכאן מדובר לא על הכנסה הביתה אלא לחצר, וגם שלום בית כרוך בכך – סביר שגם לדעת מנהג חב"ד יש מקום להקל.

אך אם את חסידת חב"ד, אנא פני לרב גינזבורג הרב של היישוב עומר ליד באר שבע לקבלת פסיקה הלכתית, אישית.

מקור לדיון בסוגיא דומה: הרב שלמה אבינר, תרפיה באמצעות בעלי חיים, אסיא סה-סו, עמ' 69-71.

3. מבחינה רפואית יש חשיבות רבה מאוד לשטוף ידיים היטב במים וסבון לאחר מגע עם חתולים, מאחר ויש מחלות שיכולות לעבור מחתול לבני אדם אם לא מקפידים על כללי שטיפה אלו.

להדפסה

שאלות נוספות