נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קריאת התורה לאסירים

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

30 בנובמבר 2012

הרב המשיב: אחר

שאלה:

בה"י

לכבוד הרה"ג שליט"א

אחדשה"ט

שלום וברכה

תוך כדי לימוד תורתנו הקדושה הלכות ועיונים, התעוררו אצלנו כמה שאלות, ואבקש ממעכ"ת ללמדנו בינה את הדרך אשר ילכון בה, ותורה היא וללמוד אני מבקש.

עשרה אסירים שיש באפשרותם לקרוא בספר תורה רק באחד מימות החול (ויש עליהם בשבת חובת קריאה בס"ת) או תשעה אסירים שיש להם ספר תורה ויש ביכולתם לצרף עשירי למנין (כגון רב בית הסוהר) באחד מימות החול (ואין על היחיד חובה לקרוא בס"ת), האם מותר להם אז לקרוא את כל הפרשה עם שבעה הקרואים בברכותיה, מכיון שאפשר לומר שבטל כאן הטעם ש'אין מוסיפים על השלשה משום בטול מלאכה' (כדברי המ"ב סימן קלה ס"ק ב,ג).
והאם יש להם לקרוא את ההפטרה ביום ה' עם ברכה או בשבת בלי ברכה.

בית הסוהר שאין בו אלא עשרה יהודים. ולאחד מהם יש אפשרות לצאת לחופשה בראש השנה או בפרשת זכור – פורים. האם שאר האסירים יכולים לכופו להישאר כדי שיהיה בידם להתפלל ולשמוע קול שופר וקריאת התורה במנין.

מחכה ומצפה לתשובתכם הרמה
בתודה ובברכת התורה

תשובה:

תשובת הרב אשר שקאני:

א. אסירים שלא היתה להם את האפשרות לקרוא בתורה ביום שבת, אין להתיר לקרוא בתורה באחד ימי השבוע אלא ישלימו הקריאה בשבת הבאה[1].

ב. בית הסוהר שאין בו אלא עשרה יהודים הם יכולים לעכב כל אחד מהם להישאר כדי להשלים מניין אם רוצה הוא לצאת לחופשה בימים הנוראים, אבל לכופו להישאר בזמן אחר נראה שאינם יכולים[2].

תוספת הסבר לפסקה א (הרב מרדכי הלפרין):
דין קריאת התורה בשבת הוא חיוב על הציבור לקרוא בתורה את פרשת השבוע, בין תפילת שחרית לתפילת מוסף. אין זו חובה על היחיד, ולכן יחיד שלא שמע קריאת התורה בשבת כגון שנאלץ לצאת מבית הכנסת לדבר מצווה, אין עליו חיוב השלמה כלל.
ציבור שלא קרא בשבת ראוי שישלים קריאתו בזמן שתיקנו חז"ל, דהיינו בתפילת השבת הבאה.


[1] כ"כ בשו"ת משאת משה ח"ב חאו"ח סי' א להוכיח מדברי האו"ז ושאר הפוסקים שכתבו שאם החסירו הקריאה בשבת ישלימו הקריאה בשבת שלאחריה ולא כתבו שישלימו אותה ביום ראשון. וכ"כ בהגהות אשל אברהם הראשון סי' קנה.

[2] יעויין בשו"ע או"ח סי' נה סעיפים כא-כב.

[print_link]

שאלות נוספות

שפיכה מוקדמת

לכבוד המכון שלום רב. אני בן 27 וסובל מבעיה של שפיכה מוקדמת בזמן קיום יחסי מין עם רעייתי, כנראה שאני מתרגש יותר מידי ולצערי הדבר

קרא עוד »