נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא סה-סו

אדלר, מנחם. "פיקו"נ בביקור חולים; הדבקה באיידס בשוגג; שיטת הבחירה בסקירת 50 שנות רפואה והלכה" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 26.
שר-שלום, שלמה. "הלול והעליה ודם מכה בדברי חז"ל" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 25.
רותם, י. "הורמוני והורמונלי" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 24.
מלאך, דניאל. "עוד על השפעה חיצונית על התבגרות מינית" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 23.
פרל, בצלאל. "הסכנה בפרשנות מוטעית של DNR" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 18-22.
צפרי, ראם. "שתי תוספות למנחת שלמה" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 17.
מלאך, דניאל. "איברים שהנשימה תלויה בהם לעניין קביעת מוות – תגובה" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 16.
, . "נספח: סיכום הביניים של הועדה לבחינת נושא ההפריה החוץ גופית" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 15.
הלפרין, מרדכי. "שמירת מידע על הורות ביולוגית הנסיגה מדו"ח הביניים של ועדת אלוני" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 14.
קטן, חנה, ויואל קטן. "אלחוש אפידוראלי בלידה" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 13.