נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא עג-עד

, "פיקו"נ במחלות נפש ופגים שאינם בני קיימא" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 13.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 12.
גולדנברג, גלעד. "שיבוט אדם ומחקר בתאי גזע – סקירת חקיקה בעולם" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 11.
, . "השימוש בתאי גזע עובריים לצורכי מחקר רפואי" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 10.
כלאב, שלמה. "הרגעת היולדת" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 9.
, . "חשש ייחוד בחדרי רנטגן" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 8.
, "ירקות, קטניות ופירות-העץ בכתבים רבניים בימי-הביניים: הנחיות דיאטטיות-רפואיות" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 7.
בראלי, מאיר. "אכילה לרפואה קודם התפילה" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 6.
עמר, זהר. "השחין בלשון חז"ל – מהו ?" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 5.
הכהן אבינר, שלמה. "רפואה משלימה מיסטית למחצה" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 4.