נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא קז-קח

וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי עת תורניים בשנת תשע"ו" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 159-186.
קופיאצקי, איתן. "שימוש בקרם לחות בשבת" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 155-158.
רונס, יצחק. "בדין ההרחקות מדרבנן בשעת טראומה נפשית חריפה" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 136-139.
, "ברכת הגומל לחולי סרטן" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 136-139.
, "אמבריוסקופ ופיקוח הלכתי" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 122-135.
רייסקין, שלומי. "שחלה המייצרת זרע [ולא ביציות]" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 111-121.
, "הקמת שם מזרעו של מת: עמדת ההלכה בסוגיית 'חוק ההמשכיות'" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 102-110.
, "הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – שימוש בזרע חייל שנספה), התשע"ז-2017" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 99-101.
ויגודה, מיכאל. "ירושה טכנולוגית – זכויות הירושה של מי שהורתו החלה אחר מות המוריש" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 83-98.
דביר, הראל. "מהימנות בדיקות דנ"א לקביעת ממזרות" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 52-82.