נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא קט-קי

וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי עת תורניים בשנת תשע"ז" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 150-195.
, "קריאת מגילה וקריאת התורה על שולחן לא מוגבה – עבור אדם זקן, חולה או נכה" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 118-129.
ולווסקי, יואל. "ניחום אחרי מיתת נפל" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 130-134.
קופיאצקי, איתן. "ברכת הגומל: טיפול יהודי טקסי לאירועים טראומטיים" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 135-144.
רייסקין, שלומי. "עדות וזיהוי של עיוור צבעים" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 145-149.
בוצ'קו, משה, ומרדכי הלפרין. "מכתבים למערכת: ניסוי הכבשה; הקמת זרע למת" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 196-198.
, "גיל מינימאלי לתחילת עבודה בראי החוק וההלכה" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 103-117.
כ"ץ, אריה. "כריתת חצוצרות סתומות המקשות על הצלחת טיפול הפריה חוץ גופית" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 95-102.
, "מגבלות בדיקה גנטית לשלילת יחסי אחווה של צאצא מתרומת זרע" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 92-94.
אריאל, יועזר. "מעמד הנולד מתרומת זרע אנונימית – הבהרה לפסק הדין" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 74-91.