נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך ספר אסיא ה

בי"ר, אהרן. "ה"רפואה במקורות" ביקורת על הספר" ספר אסיא ה, עמ' 324.
הלפרין, מרדכי. "סופרים וספרים – מדור הביקורת תשמ"ג; נשמת אברהם" ספר אסיא ה, עמ' 320-323.
, "מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל" ספר אסיא ה, עמ' 315-319.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשמ"ב" ספר אסיא ה, עמ' 304-314.
וונדר, מאיר. "מפתח תמציתי תשמ"א" ספר אסיא ה, עמ' 284-303.
וונדר, מאיר. "מפתח תשל"ג-תש"ם" ספר אסיא ה, עמ' 265-283.
, "אסור לעשן – ישיבת פוניבז'" ספר אסיא ה, עמ' 262-264.
יאקאב, משה. "איסורו של הגרא"מ שך על עישון באולם הישיבה" ספר אסיא ה, עמ' 261.
נבנצל, אביגדור. "תגובה על קריאת כתב היד של הסקירה ההלכתית" ספר אסיא ה, עמ' 261.
נבנצל, אביגדור. "איסור רציחה בקיצור חיי אדם" ספר אסיא ה, עמ' 259-260.