נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך ספר אסיא י

שטרן, שמעון. "טלטול גוסס למניעת ניוול המת" ספר אסיא י, עמ' 360.
הלפרין, מרדכי. "מנחה לשלמה" ספר אסיא י, עמ' 331-359.
אויערבאך, שלמה. "מוות מוחי" ספר אסיא י, עמ' 327-330.
טנדלר, משה. "עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי" ספר אסיא י, עמ' 326.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מוות מוחי ע"פ ההלכה – שו"ת" ספר אסיא י, עמ' 323-325.
לייזרזון, שמחה. "קביעת רגע המוות על פי ההלכה" ספר אסיא י, עמ' 315-322.
שפירא, אברהם. "קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה" ספר אסיא י, עמ' 312-314.
לאו, ישראל. "קביעת שעת המוות" ספר אסיא י, עמ' 298-311.
סומר, חיים. "הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי – חידושים ועדכונים" ספר אסיא י, עמ' 287-297.
שטיינברג, אברהם. "קביעת רגע המוות – סקירת עמדות" ספר אסיא י, עמ' 277-286.