נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך JME 7,1

, "International Responsa Project: Shiduchin & Procreation ; Halachic sources for treating body parts; Reconstruction surgery and tattoos" JME 7,1, 2009, עמ' 13, 58.
שמש, אברהם. ""The Powerful Drug": Opium and its Derivatives in Medieval and Modern Medicine in the Light of Jewish Literature" JME 7,1, 2009, עמ' 61-70.
הלפרין, מרדכי. "Partial Color Blindness and Rabbinic Examination of Blood" JME 7,1, 2009, עמ' 50-59.
בלפר, ישראל. "Steroid Use and Special Prostheses: Halachic evaluation of two issues in sports, medicine and technology" JME 7,1, 2009, עמ' 43-49.
שטינברג, אברהם. "The Use of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) in Demented Patients: A Halachic View" JME 7,1, 2009, עמ' 41-42.
Kaye, Dovid. "End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care" JME 7,1, 2009, עמ' 31-40.
אייזנברג, דניאל. "A Jewish Approach to Cosmetic Surgery" JME 7,1, 2009, עמ' 24-30.
לויקה, ג'ון, ומשה טנדלר. "Behavioral Genetics: The Quest for an Ethical Genome" JME 7,1, 2009, עמ' 14-22.
Robinson, Nina. "Is Non-selection of Disabled and Diseased Embryos Using PGD Ethically Acceptable, Legally Permissible and Halachic?" JME 7,1, 2009, עמ' 4-13.