נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בן-שלמה, אליעזר

בן-שלמה, אליעזר. "The Obligation to Save Life" JME BOOK II, 2005, עמ' 287-295.
בן-שלמה, אליעזר. "החובה להציל נפשות במשפט העברי ובפסיקה של בית המשפט העליון בישראל" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 67-75.
בן-שלמה, אליעזר. "הימנעות מטפול רפואי מתוך ״צִדְקוּת״" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 73-81.
בן-שלמה, אליעזר. "החובה להציל נפשות – במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל" ספר אסיא י, עמ' 16-23.
בן-שלמה, אליעזר. "הימנעות מטפול רפואי מתוך "צדקות"" ספר אסיא ח, עמ' 32-40.