נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קהן, חיים

קהן, חיים. "דברי פתיחה – לזכר ד"ר פלק שלזינגר ז"ל" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 5-6.
קהן, חיים, ופליקס מונק. "הרב ד״ר אליהו מונק ז״ל – קוים לדמותו" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 5.
קהן, חיים. "New Horizons in Medical Ethics" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 9.
קהן, חיים. "דברי פתיחה לכינוס הבינלאומי הראשון באתיקה רפואית יהודית" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 11-12.
קהן, חיים. "ד"ר חיים הלברשטט ז"ל – דברי פרידה" חוברת אסיא נא-נב, עמ' 5-6.
קהן, חיים, ואחרים. "זכרון להולכים – ד"ר יעקב לוי ז"ל, הרב ד״ר אליהו מונק ז"ל" ספר אסיא ג, עמ' 485-489.
קהן, חיים. "לבעיית ההפלה המלאכותית" ספר אסיא א, עמ' 69.