נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דם טבורי – נספחים: התוויות לאיסוף וחוו"ד רבניות

אלישיב, יוסף, ואחרים. "דם טבורי – נספחים: התוויות לאיסוף וחוו"ד רבניות" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 22-24.