נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רקע מדעי עדכני בנושא איידס

פליישמן, יעקב. "רקע מדעי עדכני בנושא איידס" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 152-163.

רקע מדעי עדכני בנושא איידס

פרופ' יעקב פליישמן

המחלקה למחלות זיהומיות,

ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה לוס-אנג'לס (UCLA)

איידס – רקע מדעי

איידס – דיווחים ראשונים

איידס – ציוני דרך

תפוצת המחלה – 1993

דרכי העברת וירוס האיידס

תקופת הדגירה

וירוס האיידס – HIV

מחזור החיים של וירוס ה-HIV28

המהלך הקליני

בדיקות לגילוי איידס

השלבים המתקדמים של המחלה

בנוסף להרס מערכת החיסון, HIV עלול לגרום לסיבוכים במערכות נוספות. במסגרת זו אזכיר רק חלק מהם, התופעות העוריות השכיחות הם seborrheic dermatitis ופצעים כדוגמת אקנה (פצעי בגרות). בחלל הפה מופיעה פטרת הפה ולויקופלקיה שעירה.

במערכת העצבים אנו רואים לעיתים קרובות שיטיון (דמנציה), כמו גם נוירופטיה היקפית. גורמים שונים עלולים ליצור מצב שילשולי קשה ועמיד לטיפול, שמכביד מאד על החולים. מבחינה המטולוגית במעט כל שורת תאים במוח העצם עלולה לעבור דיכוי. פורפורה תרומבוציטופנית אידיופתית (ITP) אינה נדירה אך לעתים קרובות היא מגיבה היטב לטיפול במינונים גבוהים של ATZ. חולים אלה עלולים לפתח תפליט פרי-קרדיאלי העלול להתפתח לטמפונדה. במערכת האנדוקרינית יותרת הכיליה (האדרנל) היא האבר המזדהם ונפגע בשכיחות גבוהה, אך בדרך כלל המצב איננו מתדרדר עד כדי אי-ספיקה קלינית של האדרנל. FSGS בכליות לעיתים קרובות מביא לידי אי ספיקה כליתית סופנית. הפרעות אחרות פוגעות במערכת השרירים והשלד. ביניהם דלקת פרקים, פוליומיוזיטיס, ווסקוליטיס. גידולים ממאירים כוללים סרקומה ע"ש קפושי ולימפומה non-Hodgkin's.

 

זיהומים אופורטוניסטים בחולים אלה מוכרים לרוב. אציין מספר שאלות נבחרות בתחום זה21 . אחת השאלות המענינות היא מדוע ניתן לטפל בחיידק השחפת השייך לקבוצת המיקו-בקטריות, בה בשעה שאין שום דרך יעילה לטפל במיקובקטריות אטיפיות כדוגמת MAI? דרך אגב נעיר, כי אצל חולי איידס עלולה להתפתח שחפת עמידה לטיפול אנטיביוטי משולב. התפתחות כזו  מסכנת באופן ממשי גם את כלל האוכלוסיה הנקייה מ-HIV, העלולה להדבק בחיידק בעל כושר עמידות לכל סוגי האנטיביוטיקה הקיימים.

 

שאלה נוספת: מדוע אצל חולי האיידס אין עליה בשכיחות זיהומים של פתוגנים תוך-תאיים כגון מונוציטוגנים מקבוצת הליסטריה וליגיונלה פנומופילה?

על אף השכיחות הגבוהה של פטרת הפה בחולי איידס, מדוע אנו רואים רק מקרים מועטים של קנדידה פולשנית?

 

טבלא 11 מסכמת את סוגי הטיפולים התרופתיים המתאימים לחולי איידס38 . הוכח כי ATZ מעכב את התחלת מחלת הAIDS אצל הנשאים. אבל טרם הוכרעה השאלה האם ATZ מאריך את חיי החולה. יכולתנו להאריך את חיי חולי האיידס תלוייה בעיקר בטיפול תרופתי אגרסיבי בזיהומים אופורטוניסטים כגון PCP, בנוסף לטיפול מונע נגדם. טיפול בגידולים ממאירים בדרך כלל אינו מועיל במיוחד. עד כה, חיסונים שנבדקו על בני אדם אינם מועילים39 . לעתיד יש תקוה שחיסון לאחר הסרת הגן nef מה- SIV, יהיה יעיל בבני אדם. חיסון כזה בקופים הוכח כמועיל ב- %100 נגד וירוס האיידס. גישות טיפוליות עתידיות יכללו שיבוש כל אחד משלבי האינטראקציה של הוירוס עם תא המאכסן החל משלב ההצמדה ועד לשחרור הויריונים הבשלים מתוך התא הנגוע40 . ככל שנבין יותר טוב את מה שמתרחש ברמה המולקולרית, כך גם תתפתח יכולת הטיפול בחולי האיידס.

מגיפת האיידס ממשיכה להתפשט. ברמה הקלינית הטיפולית – המצב איננו מזהיר. למרות זאת יש בידינו ידע המאפשר לחסל מגפה קטלנית זו. הפצת המחלה, מותנית כידוע, בהתנהגויות חברתיות מסוימות. שינוי מתאים בהתנהגויות אלו יכול לחסל את המגיפה ללא קושי. הידיעה הזו ברורה לכל, ולמרות זאת אין עדיין עדות לשינוי ממשי בההתנהגות המינית-חברתית.

לנקודה זו יש משמעות מיוחדת בכינוס הדן ברפואה אתיקה והלכה.

 

 

1. , 52Z250- :30,981C:anters for Disease Control: Pneumocystis pneumonia – Los Angeles .M.M. W.R; l

2. Gotflieb, M. S., et al : Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiases in previously healthy

,431.l425-l :305, SI9homosexual men .N. Engl. Medl

3. ,71:715 ,cases. Gastroenterology 27 Kodsi B. E., et al ,Candida esophagitis: a prospective study of

1976

 

4. 244 :239, 1987Piot P., et al : ABJS: An intemational perspective .Science

5. Berkelman R.L., et al : Epidemiology of human immunodeficiency virus infection andacquired  , 85:7611989 immunodeficiency syndrome .Am J Med

6. Castro K. G., et al : The acquired immunodeficiency syndrome: Epidemiology and risk factors for  1986 ,70:635 transmission. Medical Clinics of North America

7.  561. :38 , 1989cases of acquired immunodeficiency syndrome – United States. M.M.W.R 100,000 First

8. – cases of acquired immunodeficiency syndrome 100,000 Centers for Disease Control: The second 28 :41, 1992M.M. W.R 1991. December 1981- United States, June

 

 

9. 1266 :260.s. Science'1990 Merson M. H., Slowing the spread of HW: Agenda for the

10. ,Jaffe H. W., et al : Acquisition and ~ansmission of HW: Infectious Disease Clinics of North America 1988 ,2:299

11. Webb P. A., et al : Potential for insect tmnsmission of HW: experimental exposure of Cimex

hemipterus and Toxorhynchites amboinensis to human immunodeficiency virus .J infect Dis , 160:9701989

12. Oxtoby M. J.: Human immunodeficiency virus and other viruses in human milk: Placing the issue in  825 :7, 1988broader perspective .Pediatr Infect Dis J

13. Centers for Disease Control: Human immunodeficiency virus infection transmitted ~om an organ 3.1 306 :35 , 1985.donor screened for HfV antibcdy – North Carolina .M.M.W.R

14. Stewart G. J., et al :Transmission of human T-cell lymphotropic uirus type III)HTLV-III( by 1SS :85,2f1artificial insemination by donor .Lancet

15. Mayer K.H., et al : Human immunodeficiency virus and oral intercourse. eLetter ).Ann Intern Med  , 10~:4281987

16. .) Marmor M, et al: Possible female-to-female transmission of human irnmunodeficiency virus. )Letter 16. 969 :105, 1986 Ann Intern Med

17. 694 :2, 1984Wahn V, et al : Horizontal transmission of HfV infection between two siblings .Lancet 1418 :2, 1984

18. Salahuddin S. Z., et al : H~LV-m symptom-free seronegative persons .Lancet

19. Groopman J. E., Personal communication

20. – Centers for disease con~ol: Update: transmission of HfV infection by invasive dental procedures 377 :1991,40Rorida. M.M.W.R

21. chapter 7 .Rubin R. H., Acquired immunodeficiency syndrome, in ScienNfic American Medicine, sect 1993 ,XI

22. rd3 ,O'brien T. R., et al : Acquisition and N~ansmission of HfV, in The medical management of AW(S  1992 ,3-17 .ed. Sande M. A. and voberding P. A. eds. W. B. Saunders Co. p

23. Risk :1 Cameron D. W., et al : Female-to-female N~ansmission of human immunodeficiency virus type. , 2:4031989 factors for sroconversion in men .Lancet

24. 1988 ,2:307 .Wofsy C. B., Ptevention oi HN ~ansmission. Infectious disease clinics of North Panerica 4.2

25. f jison A. R., et al : Progression and clinical outcome of infection due to human immunodeficiency 966 :14, 1992virus .Clin Infect Dis

26. Rosenblatt J. D., et al : Infection with H~LV-I and mlV-fi: evolving concepts .Semin Hematol  230 :25, 1988

27. 7 Feinberg M. B., Slow virus infections and retrovirus infections, ha Scientific American Medicine ,sect  1989 ,Chapter xxxn

28. 1273 :260, 1993Wiess R. A., How does Hlv caus A~(S. Science

29. rd3 ,Levy J. A., Viral and immunologic factors in HfV infection, in The Medical Management of A~(S  1992 ,18-32 .ed. Sande M. A. and Volberding P. A. eds. W. B. Saunders Co. p

30. Murmy H. W. et al : Imapaired production of lymphokiness and immune )gamma( haterferon in the  883 :310, 1984acquired immunodeficiency syndrome .N Engl J Med

31. 1269 :260, 1993Gougeon M. L., et al : apoptosis in AIDS ,Science

32. Daar E. S., et al : Transient high levels of viremia in patients with primary human immunodeficiency 961 :324 , 992infection. N Engl J Medl 1 virus type

33. Embrtson J, et al : Massive covert infection of helper T lymphocytes and macrophages by HfV during  359 :362, 1993the incubation period of AKJS .Nature

34. Pantaleo G, et al : HN infection is active and progressive in lymphoid tissue during the clinically latent  363 : 355, 1993stage of disease .Nature

35. revised classification system for HW infection and expanded surveillance case definition for AIDS 1993. 961 :1~, 1992among adolescents and adults. M.M. W.R

36. .rd ed, 3Saag M. S., AIDS Testing; Now and in the future, in The Medical Management of AIDS 1992 ,33-35 .Sande M. A. and voberding P. A eds. W. B. Saunders Co. P

37. Clement M., et al : Natural history and management of the seropositive patient, in The Medical . ,87-96 .rd ed. Sande M. A. and Volberding P. A. eds. W. B. Saunders Co. p, 3Manaqement of AIDS 1992

38. .rd ed. Sande M. A, 3Fischl M. A., Treahnent of HN Infection, in The Medical Management of AIDS . 1992 ,97-110 .and volberding P. A. eds. W. B. Saunder Co. p 1270 :260, 1993

39. Salk J., et al : A strategy for prophylactic vaccenation against HN .Science

40. 1286 :260, 1993 Johnston M. f., et al : Present status and ftwture prospects for HW therapy .Science

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.