נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא נט-ס

קסירר, שלמה, ומרדכי הלפרין. "עוד על נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 201-202.
קטן, חנה, ויואל קטן. "אמצעים חדישים למניעת הריון – היבט רפואי והלכתי" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 146-154.
ישראלי, שאול. "תרומת איברים מן המת – הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 105-107.
שפרן, יגאל. "עבודה במגן דוד בשבת ובחג" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 98-104.
גוטל, נריה. "עוד על עצם הלוז" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 208.
מחפוד, איתמר. "התראה על קירוב מותו של גוסס" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 204-208.
מלאך, דניאל. "פתח פתוח בבוגרת – הלכה ומציאות" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 202-204.
בלאט, אהרן. "ברית מילה באמצעות לייזר" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 199-200.
אליהו, יוסף. "האם היה לגרש"ז אויערבאך זצ"ל רב מובהק?" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 199.
הנקין, יהודה. "הפלה קודם ארבעים יום" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 133-145.