נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך ספר אסיא ז

הלפרין, מרדכי. "שאלות פתוחות על הקפאת זירמה" ספר אסיא ז, עמ' 303.
אברהם, אברהם. "הוצאת זירמה להקפאה לפני טיפול כימותראפי (נשמת אברהם)" ספר אסיא ז, עמ' 302.
מלאך, דניאל. "הקפאת זרע לקיום פו"ר – הערות" ספר אסיא ז, עמ' 299-301.
קורצטג, משה. "שמירת זרע לקיום מצוות "פרו ורבו"" ספר אסיא ז, עמ' 294-298.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות פו"ר – שו"ת" ספר אסיא ז, עמ' 291-293.
, . "ערך "השחתת זרע" – אנציקלופדיה תלמודית" ספר אסיא ז, עמ' 285-290.
דורון, אליהו. "שמירת הזרע לקיום מצוות פו"ר" ספר אסיא ז, עמ' 279-284.
טל-אור( (טרטנר), עלי. "מעלים אוזניים בשבת – דוגמא לדיון הלכתי-אורטופדי בפריקות" ספר אסיא ז, עמ' 267-278.
שטיינברגר, ישעיה. "חולה שיש בו סכנה – הגדרת "צורך" וגדרי נאמנות רופא וחולה" ספר אסיא ז, עמ' 256-266.
, "החתמת חולה בשבת על הסכמה – מתוך הצעת "חוק זכויות החולה"" ספר אסיא ז, עמ' 255.