נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993)

גולדברג, זלמן. "שאלות הלכתיות בנושא הנוטה למות" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), 1993, עמ' 294.
ריינגולד, יעקב. "טיפול גריאטרי – היבטים אתיים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 290-293.
שטיינברג, אברהם. "רקע רפואי והיבטים הלכתיים סביב המוות" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 275-289.
רוזין, א. "פתיחת המושב של בעיות סביב המוות" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 273-274.
הכהן קוק, שמחה. "תשובות הלכתיות בנושא היילוד הפגום" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 260-272.
הכהן קוק, שמחה. "שאלות הלכתיות בנושא היילוד הפגום" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 259.
אידלמן, ארתור. "רפואת היילוד היבטים אתיים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 255-258.
אורנוי, א. "היילוד הפגום – טרטולוגיה" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 248-254.
סידר, הווארד. "פתיחת המושב בנושא היילוד הפגום" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 247.
וולדנברג, אליעזר. "תשובות הלכתיות בנושא רפואת שיניים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 237-246.