נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך ספר אסיא ט

וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"א" ספר אסיא ט, עמ' 514.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ן" ספר אסיא ט, עמ' 463-513.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשמ"ט" ספר אסיא ט, עמ' 404-462.
וינברגר, יעקב, ומאיר זיכר. "המדור הביבליוגרפי – לקט ביבליוגרפי מתוך ב-1000 ספרי שאלות ותשובות מפרוייקט השו"ת אוניברסיטת בר אילן בנושא הזרעה מלאכותית" ספר אסיא ט, עמ' 389-403.
סרלואי, שמואל. "על תרומת איברים" ספר אסיא ט, עמ' 386-388.
אויערבאך, שלמה. "השתלת איברים מגוף מת לחולה מסוכן" ספר אסיא ט, עמ' 383-385.
פיינשטיין, משה. "קביעת מות מוחי" ספר אסיא ט, עמ' 381-382.
ישראלי, שאול. "תרומת איברים מן המת – הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה" ספר אסיא ט, עמ' 378-380.
דיק, יהודה. "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם" ספר אסיא ט, עמ' 367-377.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח עצם – היבטים הלכתיים" ספר אסיא ט, עמ' 354-366.